Rehabilitacja domowa w ramach NFZ dla pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach


Gminny Ośrodek zdrowia nawiązał współpracę z placówką Nordmedic w zakresie rehabilitacji domowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapotrzebowanie na tę usługę zostało ustalone z Panem Burmistrzem Skarszew Jackiem Pauli.

Do dyspozycji pacjentów są wykwalifikowani rehabilitanci. Ruszamy 31 sierpnia 2020 roku.

Kwalifikacja na zabiegi fizjoterapeutyczne będzie odbywała się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy GOZ w Skarszewach.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej,która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) przez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5 stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18 roku życia)
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego -przez okres 12 miesięcy od dnia powstania urazu

Bez ograniczeń czasowych

  • chorobami przewlekle postępującymi , w szczególności: miopatii, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu- przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
  • urazami kończyn dolnych -przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym

NFZ finansuje do 80 zabiegów w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja rozpoczęta wcześnie, zaraz po urazie lub operacji daje bardzo dobre efekty, dlatego cieszymy się, że nasi pacjenci będą mogli korzystać z tej formy pomocy medycznej bez wychodzenia z domu.

Współpraca Gminnego Ośrodka Zdrowia z Nordmedicą przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia naszych pacjentów.

/ Photo by Toralf Thomassen on Unsplash /

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content