Zakres oferowanych świadczeń


Gminny Ośrodek Zdrowa w Skarszewach świadczy bezpłatnie usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie:
– Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Transportu Sanitarnego,
• Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie:
– Poradni ginekologiczno-położniczej.
Usługi w ramach prywatnych poradni:
• Neurologicznej,
• Kardiologicznej,
• Otolaryngologicznej,
• Dermatologicznej,
• Ortopedycznej.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach funkcjonują:
▷ punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 10.00, w którym można wykonać szeroki zakres badań laboratoryjnych,
gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w którym można wykonać m.in.: badania EKG, pomiar glukozy, pomiar wagi, zlecenia lekarza, spirometria,
gabinet szczepień,
pracownia USG, w której można wykonać badania: USG jamy brzusznej, USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, obwodowych węzłów chłonnych, USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego.

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach obejmuje w szczególności:
– badania i porady lekarza,
– leczenie,
– opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem,
– połogiem oraz noworodkiem,
– opiekę nad zdrowym dzieckiem,
– szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
– opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego,
– badania diagnostyczne,
– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
– prowadzenie działalności profilaktycznej,
– specjalistyczną opiekę zdrowotną,
– profilaktyka przeciwdziałania skutkom zdarzeń medycznych typu: zawały, udary, padaczka i innych.
– promocji zdrowia,
– realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach realizowane są: ◈ Program edukacyjny dla pacjentów z cukrzycą,
◈ Program edukacyjny dla pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym,
◈ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (CHUK),
◈ Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych
Wszelkich informacji o funkcjonowaniu Ośrodka udzielane
są w rejestracji.

Gminny Ośrodek Zdrowa w Skarszewach filii w Pogódkach świadczy bezpłatnie usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju:
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie:
– Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Transportu Sanitarnego.
Gminny Ośrodek Zdrowa w Skarszewach świadczone są:
▷ bezpłatnie usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju:
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie:
– Poradni ginekologiczno-położniczej,
▷ usługi w ramach prywatnych poradni:
• Neurologicznej,
• Kardiologicznej,
• Otolaryngologicznej,
• Dermatologicznej,
• Ortopedycznej.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach filii w Pogódkach funkcjonują:
punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem środy w godzinach od 8.00 do 10.00, w którym można wykonać szeroki zakres badań laboratoryjnych,
gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 z wyjątkiem środy w godzinach od 13.00 do 18.00, w którym można wykonać między innymi: badania EKG, pomiar glukozy, pomiar wagi, zlecenia lekarza,
gabinet szczepień,

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach filii w Pogódkach obejmuje w szczególności:
– badania i porady lekarza,
– leczenie,
– opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
– opiekę nad zdrowym dzieckiem,
– szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
– opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego,
– badania diagnostyczne,
– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
– prowadzenie działalności profilaktycznej,
– specjalistyczną opiekę zdrowotną,
– profilaktyka przeciwdziałania skutkom zdarzeń medycznych typu: zawały, udary, padaczka i innych.
– promocji zdrowia,
– realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach filii w Pogódkach realizowane są:

◈ Program edukacyjny dla pacjentów z cukrzycą,
◈ Program edukacyjny dla pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym,
◈ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (CHUK),
◈ Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych
Wszelkich informacji o funkcjonowaniu Ośrodka udzielane
są w rejestracji.

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content