Dla pacjentów


WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

_______________________________________________________________________________

Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty:

 1. Otrzymać recepty można na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla Pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji medycznej Pacjenta znajduje się informacja o przyjmowanych lekach.
 2. Nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty z ostatnich 12 miesięcy.
 4. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym.
 5. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.
 6. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
 7. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówień to co najmniej 3 dni robocze.
 10. Zamówienia można składać nie częściej niż raz w miesiącu osobiście na specjalnym wniosku dostępnym w rejestracji  lub na stronie internetowej goz.skarszewy.pl.

Druk zamówienia do pobrania poniżej.

DRUK ZAMÓWIENIA NA LEKI STAŁE

_____________________________________________________________________________

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki, położnej) w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach oraz filii Pogódki powinni wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej do:

 • lekarza POZ
 • pielęgniarki POZ
 • położnej POZ

i dostarczyć je do rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowa w Skarszewach lub filii Pogódki. Deklaracje można pobrać poniżej lub wypełnić w rejestracji.


Pliki do pobrania:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), świadczeniobiorca od 01.12.2017 r. ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:

 • zmiany swojego miejsca zamieszkania
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy
 • z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
 • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18 roku życia.

_______________________________________________________________________________

Warto wiedzieć

Poniżej przedstawiamy listę interesujących zagadnień. Po kliknięciu w odnośnik zostaną Państwo przekierowani na odpowiednią stronę, na której znajdą Państwo wyczerpujące informacje na dany temat:

INFORMACJA DLA PACJENTA

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach informuje, że lekarz może wypisać recepty na leki stałe na kilka miesięcy. Nie oznacza to jednak konieczności wykupienia leków w jednym miesiącu.
Recepty można wypisać w taki sposób, że termin ich realizacji będzie każdego miesiąca.
Przykład:
Pacjent zarejestrowany w styczniu otrzymuje leki np. na 4 miesiące wypisane na 4 różnych receptach. Na każdej recepcie znajduje się informacja o „terminie realizacji” tj.:
Recepta nr 1 do bieżącej realizacji
Recepta nr 2 do realizacji w lutym
Recepta nr 3 do realizacji w marcu
Recepta nr 4 do realizacji w kwietniu
Termin realizacji recepty jest do uzgodnienia w gabinecie lekarskim i może to być termin dogodny dla pacjenta.
Recepty wypisywane w ten sposób pozwolą na zmniejszenie kolejek do lekarzy, natomiast pacjent nie będzie zmuszony do wizyty u lekarza każdego miesiąca.

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content