Zasady udzielania świadczeń


ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W GOZ SKARSZEWY

 1. Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji – osobiście lub telefonicznie (tel. 58 588 27 38, 58 562 20 63, 58 562 20 59, 58 588 25 00). Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest rejestracja w wyprzedzeniem do 30 dni.
 2. Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.goz.skarszewy.pl (na dzień bieżący i 14 dni z wyprzedzeniem).
 3. Pacjent jest przyjmowany przez lekarza po wcześniejszej rejestracji.
 4. W trakcie rejestracji na wizytę sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
 6. Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 7. W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty przez lekarza wskazanego w Rejestracji.
 8. Pacjenci rejestrowani są w pierwszej kolejności do lekarza POZ, do którego złożyli deklarację wyboru. W sytuacji braku miejsc – do pozostałych lekarzy, którzy mają wolne terminy.
 9. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie w danym dniu do godziny 11:00. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe – tel. 112, 999.
 10. Przedłużanie recept jest możliwe po przekazaniu Rejestracji wykazu leków na udostępnionym formularzu oraz poprzez wysłanie wniosku na adres mailowy: recepty@skarszewy.pl .
 11. Wypisane recepty można odebrać po siedmiu dniach roboczych od dnia złożenia wniosku.
 12. Wyniki badań i recepty mogą odebrać również osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego lub wydrukować w „wynikomacie” z wyłączeniem badań mikrobiologicznych.
 13. Na życzenie pacjenta wykonujemy kopie dokumentacji medycznej na podstawie złożonego wniosku.
 14. Odebranie wyników badań, kopii dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 15. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.
 16. Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe.
 17. Punkt pobrań jest czynny w godzinach 7:30-10:00
logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content