Deklaracja dostępności


Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.goz.skarszewy.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2017.10.20. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.02.26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe TUTAJ.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.26. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Macie Sugier. Możesz skontaktować się z nim mailowo – maciej.sugier@skarszewy.pl lub telefonicznie – 58 588 24 93.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do [Nazwa podmiotu, link do danych kontaktowych lub wprost dane kontaktowe]. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia od ul. Dworcowej oznaczone literami A i B. Oba wejścia są bez schód. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście jest możliwe nawet dla osób na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak również na piętrze – po skorzystaniu z windy osobowej. Budynek posiada windę.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie recepcji.
 5. Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach filia Pogódki, ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sambora oznaczone literą A. Wejście posiada schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie po pokonaniu niewielkiego pomieszczenia od wejścia A. Dalsze przejście jest możliwe nawet dla osób na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek jest parterowy – nie posiada windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie recepcji.
 5. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content