Apel do pacjentów


COVID19 – ZALECENIA DLA PACJENTÓW

W związku z rekordowymi ilościami zakażeń COVID19 bardzo Państwa prosimy
o przestrzeganie następujących zasad:

– w przypadku pojawienia się niepokojących objawów infekcji wirusowej, m.in. podwyższonej temperatury, kataru, bólu gardła, kaszlu, bólów głowy i mięśni – kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SKARSZEWACH

585882738, 585622059, 585622063, 585882500

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SKARSZEWACH FILIA W POGÓDKACH

585881121

Jednocześnie w tych przypadkach apelujemy o pozostanie w domu. Każdemu zgłaszającemu się pacjentowi postaramy się udzielić porady w dniu zgłoszenia, a najpóźniej następnego dnia.

– w przypadku trwającego dłużej bezpośredniego kontaktu (ponad 15 min.) z osobą, u której rozpoznano COVID19 – kontakt telefoniczny z infolinią Sanepidu (tel. 585624011, 585624012)

Lekceważenie objawów infekcji czy groźnych konsekwencji kontaktu z osobą zakażoną COVID19 jest ogromnie niebezpieczne dla zdrowia. Od zachowania nas wszystkich zależy, jak bardzo epidemia będzie się rozszerzać.

Zakażenie koronawirusem to nie jest infekcja jakich wiele a jej ciężki, zagrażający życiu, przebieg nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Coraz częściej obserwujemy również
u młodych ludzi niepokojąco dużo objawów pogorszenia wydolności fizycznej i znacznego osłabienia, utrzymujących się przez wiele tygodni po zakażeniu. Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich groźnych konsekwencji tej choroby. Dlatego tak ogromnie ważne jest zachowanie ostrożności i przypominanie innym, żeby nie lekceważyli powagi sytuacji.


W naszej przychodni przestrzegamy bardzo restrykcyjnie warunków reżimu sanitarno-epidemiologicznego po to, żeby pacjenci przychodzący do Przychodni mieli zapewnione pełne bezpieczeństwo.

Dlatego do czasu wygaśnięcia epidemii COVID19 od każdej osoby wchodzącej do przychodni będziemy zbierać wywiad epidemiologiczny oraz mierzyć temperaturę.

Opisane powyżej środki ostrożności podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Dyrektor
Gminnego Ośrodek Zdrowia w Skarszewach
Cecylia Hinz

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content