TELEPLATFORMA  PIERWSZEGO  KONTAKTU


Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna- telekonsultacje

Bezpłatny numer  800 137 200

•   od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia

•   w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

możesz skorzystać w sytuacji:

•     nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,

•     nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

otrzymasz telekonsultację

•     pielęgniarki/położnej

•     lekarza

a także w razie potrzeby  uzyskasz

•     e-receptę,

•     e-skierowanie

•     e-zwolnienie

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content